Ankomstsamtal

Tänk på att svar nedan är hur du vanligtvis har det i ditt liv och inte hur det ser ut nu efter att du insjuknat.

Allmänna uppgifter

Har du någon anhörig du skulle vilja att vi kontaktar i förstahand?

Allergier

Har du någon typ av allergi? Ja Nej Läkemedels allergi Mat allergi Annan allergi

Kontaktorsak

Aktivitet

Riskbedömning Fallrisk! kan patienten sköta sin dagliga ADL? Använder patienten något hjälpmedel? Hur långa sträckor klarar patienten av att gå? Har patienten ett aktivt liv?

Andning

Cirkulation

Har patienten någon andnings- och/eller cirkulationssjukdom ex. Astma, hypertoni, hjärtsvikt?

Elimination

Riskbedömning UVI! hur sköter patienten miktion och defekation? Används laxermedel? Inkontinent? RIK? Permanent KAD? Suprapubis KAD?

Kommunikation

Har patienten god syn och hörsel? Används hjälpmedel? Kan patienten förstå svenska i tal och skrift?

Nutrition

Äter patienten allmän kost? Allergier? Har patienten löständer? Äter patienten själv? Sond? PEG? Välling?

Psykosocialt

Har patienten någon psykisk åkomma ex depression, ångest, oro, demens m.m.

Smärta

Har patienten någon känd smärtproblematik sedan några år tillbaka? Ex migrän, RA, Neurologisk skada sedan tidigare? Osv.

Sömn

Hur sover patienten om nätterna? Står patienten på sömnmedel?

Boende

Hur ser patientens boendesituation ut? Trappor?

Hemsjukvård

Har patienten hemsjukvård? Varför? Hur ofta?

Hemtjänst

Har patienten hemtjänst? Varför? hur ofta?

Färdtjänst

Har patienten färdtjänst? Taxi? Specialfordon?

Behov av kuratorskontakt

Om patienten kan vara i behov av kurator skall detta fyllas i här.

Hud/sår

Öppnas upp och man gör en riskbedömning för trycksår samt ser om patienten har hel hudkostym. Har patienten hudöverkänslighet?