"Sommaren är kort"

(2019-08-14)

Då var sommaren snart slut och med det ledigheten, nu börjar arbetet igen och spurten mot julen och december. Är det något jag lärt mig med åren, är det att augusti och framåt går väldigt fort. Projekten i Göteborg börjar ta sin form och kommer nu under hösten att gradvis introduceras till patienterna och vårdpersonalen. Vidare har jag blivit inbjuden att tala på den stora chefskonferensen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med ämnet MatAppen. Sommaren har gått åt att komma till insikt vad det är jag ska prioritera att berätta, framförallt på grund av att jag enbart har 7 minuter på mig. Allting har nu landat i att dels introducera MatAppen som projekt och exempel, belysa samhällsutmaningar och slutligen inspirera cheferna att börja arbeta fram verktyg för att lättare kunna involvera patienten i sin egen vård.