Sista jobbinsatsen i Göteborg

(2019-12-18)

Då var sista mötet inom "Vinnova Verklighetslabb Sahlgrenska" över och det bär åter hemåt till södra marker.

Slutrapporterna är i grunden färdiga men behöver fortsatt finslipas i texten, vilket kommer genomföras i mellandagarna. Kommer när slutrapporten är färdig att dela den i de sociala kanaler jag har. Väldigt stolt över de resultat vi lyckats få fram, även om vi inte lyckades mäta allt vi egentligen önskade från början. Efter nyår kommer jag fortsatt studera master i eHälsa med 50% hastighet. Övriga 50% kommer jag nu jobba på ett privat företag, vilket innebär att jag kommer avsäga mig alla nuvarande uppdrag i offentlig verksamhet. Det känns spännande och lite läskigt att ta steget ut ifrån sjukhuset, men kommer med stor sannolikhet gå väl.

MatAppen igång! Deltog i Healthtech Nordic och nätverket [email protected]

(2019-11-25)

Börjat engagera mig i verksamheter som sker i Skåne Regionen, där bland annat jag deltog på Healthtech Nordic och [email protected]

Healthtech Nordic - Var ett annorlunda event, utifrån vad jag är van vid, där fokuset var på de entreprenöriella och investerande drivkrafterna. Men blick på nationell, nordisk och internationella vägar och exempel. Ett event där behovet egentligen inte hade någon plats, utan snarare vilka lösningar som existerar, områden som är intressanta och lukrativa och marknader som är möjliga att växa i.

[email protected] - Är ett nätverk som är initierad ifrån Lunds Universitet, med olika deltagare bland annat från akademin, offentliga och företagsverksamheter. Alla med samma målsättning att arbeta fram eHälsan. Detta mötet var fokuset på nordiska och europeiska samarbetet, där workshop anordnades för att dela erfarenheter och kunskaper. Mastern i eHälsa var ett intressant ämne, då det på många lärosäten idag främst är i form av kurser och inte program. Likaså multi-professionella inriktningen med flera involverade fakulteter. Till skillnad från vårdinformatiken, vilken är närmaste nämnaren som enbart håller till en fakultet.

Slutligen är nu äntligen MatAppen (version 2019) igångsatt! Däremot är användarna för tillfället få, på grund av hårda exklusionskriterier ex.; inga med allergier, halva avdelningen har tekniken, vanlig kost och vegetarisk kost m.m. En så länge har två patienter beställt mat, lämnat återkoppling till köket och registrerat sitt matintag. Ifrån patienterna i nuläget enbart positiv feedback. Ifrån vårdpersonalen är det i nuläget negativa att denna lösning exkluderar patienter som inte är bekväma att använda tekniken, ska bli intressant och se ifall denna uppfattning ändrar sig med tiden MatAppen testas och hur vårdpersonalen använder den som ett redskap i vården som bedrivs.

För er som fått finansiering av Innovationsfonden 2020, kommer jag ha föredrag den 3/12, där jag kommer dra genom hela historien hur MatAppen gick ifrån idé till produkt, denna gång som en djupdykning i beredningsprocessens delar och innovatörens ställning mot objektorganisationen.

Chatbot för slutenvården - Innovationsprojekt Sahlgrenska Universitetssjukhuset

(2019-10-09)

Då är chatbot-projektet för slutenvården som är ett samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och ÅF redo att testas i verksamheten. Grund idéen vilket gör chatboten olik andra satsningar med samma teknik, är att styra svaren och kunskapen i boten ”nerifrån och upp”. Till en början kommer chatboten vara ”dum” men tillräckligt smart att erkänna att den inte kan frågan och föra vidare den till vårdpersonalen istället. Med tiden kommer chatboten bli smartare, men även bli en kunskapsbank för information som inte finns i PM eller rutiner, utan är den informationen som är i ”väggarna”, oskriven på avdelningen. Att svara på frågorna blir även en inlärningsmöjlighet för vårdpersonalen.

En patient är patient 24 h om dygnet och på de flesta avdelningar går läkaren runt och möter alla patienter 1 gång/dag, vilket kallas ”ronden”. Var patient får i snitt 10 minuter vardera, där de ska hög-prestera alla frågor som kommit under de 24 timmarna eller som eventuellt kan komma senare under dagen. Detta är inte hållbart, därför har vi utvecklat denna chatboten för om möjligt ska patienten få svar direkt, eller så är plattformen en väg för patienten att skicka in sina frågor för hantering nästkommande ”rond”.

Chatboten kommer testas på avdelning i mitten av november på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nedan ser du hur det går till att skicka in fråga till Ronden och hur Chatboten fungerar.

Överallt och ingenstans

(2019-10-03)

Jag är så privilegad att få möta olika grupper i samhället och dela mina egna och kollegors tankar, idéer och utarbetade lösningar. Senaste månaderna har varit jag fått möta alla nivåer i sjukhusorganisationen och samhället. Bland annat har jag fått träffa top politiker och tjänstemän ifrån Västra Götalandsregionen (VGR), alla (nästan) chefer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), gruppen som arbetar för att minska nutritionsproblematik och dietisterna på SU. Leverans för MatAppen ”version 2019” kommer levereras nu i slutet av oktober och därefter kommer vi kunna inleda tester i verksamheten. Förhoppningen är att då utöver tidigare intervjuer få ut hårddata som matsvinn, användargrad m.m. Kan knappt vänta, det känns nästan som ens ”barn” snart börjar bli stor!

Idag fick jag nöjet att få delta på invigningen av ”Innovation Skåne AB” på Medicon Village i Lund. Det var en fullspäckad dag där temat var ”innovation”. Fastän jag bott i Skåne i snart 4 år, vet jag väldigt lite om det Skånska innovationslandskapet, vilket är rätt pinsamt. Fråga mig om vad som helst vad som försegår i VGR och jag kan troligen svara på det, men det kanske är svårt att ha koll på allt som sker nationellt. Får ändå nämna att det var mycket som var lika, troligen då mycket samarbete sker över gränserna.

RPA vägen till processförändring & förändringsarbete

(2019-09-10)

Jag vill inleda med att klargöra att jag inte är mot RPA-tekniken. Jag är inte heller emot RPA som medel att förändra processer och förändringsledning. Det jag är mot är när RPA används för att täppa till hål som skapats av dålig utveckling av system, legacy problem och/eller utdaterade system vilka inte längre fungerar i organisationen ( @skitsystem).

Idag kom den stora dagen, när Digitaliseringsverkstaden genomförde sitt möte för andra gången (ifall jag inte räknat fel)! Temat var som jag redan avslöjat RPA och automatisering. Flera talare var inbjudna från dels företag som erbjuder lösningen för att skapa RPA (bl.a. UiPath), två olika verksamheter från landsting och kommun och akademin (Comtbitech). UiPath visade hur man med enkla medel kan använda deras program till att automatisera processer i datorn, genom att spela in olika interaktioner med flertalet program. De har även släppt sin programvara att testa gratis vilket jag i alla fall kommer göra kommande veckor. De har däremot kravet att det inte får vara i produktion (de måste ju tjäna pengar). Programmet kan laddas ner ifrån deras hemsida (uipath.com).

Vidare presenterade SÄS sitt arbete med RPA och Kungsbacka kommun berättade om sin planerade implementering av RPA. Det som slog mig här var vikten på verksamhetens processförändring, att man behövde se RPA arbetet ifrån ett helhetsperspektiv när förändringsarbetet genomfördes. Personligen en liten aha upplevelse, men står fortfarande för mina negativa åsikter om tekniksidan av RPA. Intressant att se deras processkartläggning och engagemanget ifrån de olika verksamheterna. VGR IT informerade om sin sida av organisationen och deras nu fortfarande unga enhet, vilka försöker hinna ikapp alla innovativa verksamheter och säkra framtida hantering av RPA i regionen.

Avslutningsvis togs vi med in i akademin (Comtbitech), där vi klargjorde vissa begrepp. Viktigaste att ta med sig var: "Datorisering är inte samma sak som digitalisering!". Vid användning av RPA måste målet vara att lösa problemen, inte bara använda ny teknik. Slutligen är RPA enbart en av flera vägar, att fylla digitaliseringens behov.

Mer utförlig beskrivning och sammanfattning kommer inom kort även publiceras på vgrblogg.se/utveckling/.

Vad finns det mer konkret för AI lösningar i hälso- och sjukvården idag?

(2019-09-06)

Jag fick den eminenta frågan vad mer konkret vi arbetar med för AI-lösningar i hälso- och sjukvården idag. En fråga som inte är den enklaste att svara på. Specifikt då man ofta ser RTG-bilder när någon pratar AI, i hälso- och sjukvården. Mitt korta svar skulle vara att vi använder många AI lösningar redan idag men som vi inte märker, ifall du som vårdpersonal eller patient skulle märka AI lösningen är den inte tillräckligt bra gjord.

Mitt första exemplet på AI som används flitigt inom hälso- och sjukvården är inhämtning av information, tror det var ett tag sedan för många senast man slog upp en medicinsk fråga i ett lexikon eller bok. Istället använder vi oss av sökmotorer som hänvisar oss till rätt url i det stora internet, som precist kan svara på vår fråga. Redan efter första knapptrycket ger sökmotorn dig förslag på vad du troligen kommer söka på. Tänk vad många liv dessa AI lösningar redan nu har räddat.

Ska vi vara hårda kanske sökmotor inte är tillräckligt bra exempel på implementerad AI, utan man vill se mer skräddarsydda program mot hälso- och sjukvården. Då är snarare svaret att vi i Sverige inte är där ännu, för att vi måste hitta sätt att ta tillvara på all den data som skapas av patienterna, inte enbart det som finns i journalen, utan allt som är kring patienten, telefon, sociala medier m.m. Ett ämne Spetspatienterna (http://www.spetspatienterna.se/) med bland annat Hanna Svensson (https://twitter.com/svenssonhannase) driver och kan tala djupare om. När vi uppnått att kunna samla in all data kring patienten, måste vi vidare jobba med att göra den delningsbar, så den blir tillgänglig för AI lösningarna, utan att tappa juridik och etiken i processen. Halland har kommit ganska långt tillsammans med CGI och MIT m.m. med att implementera AI lösningar. NEWS bedömning med hjälp av AI drivs i Västra Götalandsregionen och flertalet andra liknande satsningar görs i landet. Ser vi internationellt till bland annat USA, där flera sjukhus helt styr sitt patientflöde med AI, finns potentialen. Vi måste däremot skapa en bra grund för denna tekniken i form av uppdaterade lagar, väl genomtänkta lösningar utifrån etiska perspektiv och slutligen nåbar data.

En fråga som du kan ställa dig och som kommer vara avgörande för införandet av AI lösningar i hälso- och sjukvården.

  • Patient: ”Vad behöver du som patient, för att inkluderas mer i din vård?”
  • Vårdpersonal: ”Vad kan ni göra på er avdelning för att inkludera era patienter?”

Gröna Korset v. Digital!

(2019-08-30)

I början av året såg jag att SÄS fått pengar ifrån innovationsplattformen att arbeta fram Gröna Korset 2.0. Det fick mig då att inspireras till att digitalisera deras koncept. I stort sätt blev koden klar då men var inte riktigt genomtänkt och pga andra åtaganden i mitt liv, lades projektet på hyllan. För mer information om projektet kan du gå in på: https://sas.vgregion.se/om-sodra-alvsborgs-sjukhus/utvecklingsarbete/grona-korset/ .

Nu efter återskapad inspiration är projektet så långt gånget att pilot finns att testa på https://gronakorset.teddyprojekt.se ! Tidigare konceptet Gröna Korset är att visualisera avvikelser, detta projektet ämnar lägga till en demokratisk del, att färgen avgörs av all personals val, dagligen. Nu finns även möjlighet för var avdelning av själva välja vad de vill mäta och visualisera i månaden.

Även är det otroligt enkelt att starta! Bara att klicka på ”Lägg till ny avdelning”, skriva sin mail (OM MAN VILL) och sedan är man igång. Man tilldelas ett unikt ID vilket man kan logga in med ifall man använder en ny dator.

Det är fortfarande delar som behöver fixas och designen förfinas, men funktionen är klar! Vill du testa är det fritt fram.

För kod m.m. finns det publicerat på: https://github.com/teddykladdkak/gronakorset .

"Sommaren är kort"

(2019-08-14)

Då var sommaren snart slut och med det ledigheten, nu börjar arbetet igen och spurten mot julen och december. Är det något jag lärt mig med åren, är det att augusti och framåt går väldigt fort. Projekten i Göteborg börjar ta sin form och kommer nu under hösten att gradvis introduceras till patienterna och vårdpersonalen. Vidare har jag blivit inbjuden att tala på den stora chefskonferensen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med ämnet MatAppen. Sommaren har gått åt att komma till insikt vad det är jag ska prioritera att berätta, framförallt på grund av att jag enbart har 7 minuter på mig. Allting har nu landat i att dels introducera MatAppen som projekt och exempel, belysa samhällsutmaningar och slutligen inspirera cheferna att börja arbeta fram verktyg för att lättare kunna involvera patienten i sin egen vård.

Att RPA eller icke RPA, det är frågan

(2019-06-05)

Jag ska inte "sticka under stolen" och sedan senaste nyhetsbrevet om AI ifrån Utveckling VGR, är mina åsikter framme. Däremot en mening i nyhetsbrevet berättar såklart inte hela historien. Därav detta inlägg.

Först och främst måste vi förstå att innan man börjar med RPA, måste man ställa sig den viktiga frågan; ”behöver detta lösas med AI, eller är det något som kan lösas genom integrationer mellan program (interoperabilitet)”. RPA teknik är program som ges väldigt avgränsade uppgifter, vilka kommandon eller knapptryck de ska genomföra, var i ett program de ska läsa, kopiera eller klistra in text. Detta är skelettet av RPA och är såklart i praktiken mer komplext. Nackdelar med denna strategi och teknik är att även om man vinner administrativt arbete från vårdpersonalen och ”sopa under mattan” av den tekniska skulden, så lägger man ett till system på högen av system i organisationen. Ur ett förvaltningsperspektiv måste man även komma fram till vem det är som ansvarar för att RPA följer med uppdateringar och fortsatt fungerar när program de är kopplade till sig uppdateras i funktioner eller användargränssnitt. Viktigaste att förstå när vi pratar RPA är att det inte är skalbart, det är en tillfällig lösning på tekniska skulder, som uppkommit för att man inte jobbat med interoperabilitet först. Vem bär ansvaret, ifall en RPA gör fel och är det verkligen rätt lösning för hälso- och sjukvården när man börjar diskutera att de behöver RSID (Identifikationsnummer).

Inom masterprogrammet i eHälsa skriver vi för tillfället en rapport om eHälso IT strategier för problemområden i framtidens hälsa. Där har jag framfört att en av de främsta strategierna är att "automatisera det som automatiseras kan". Då med fokuset att automatisera sysslor, för att ge plats åt de sysslor som innehåller mänskliga mötena. Huruvida detta innefattar RPA eller systemens förmåga att samtala med varandra är en svår avgränsning. Juridikens stöd för interoperabilitet mellan system i hälso- och sjukvården ligger efter den tekniska utvecklingen och här har RPA möjligheten att skapa debatt och öka den digitala mognaden, men är i längden inte en hållbar lösning. För att nå framtidens problem måste vi ändra sättet vi arbetar på, inte skapa en digital lösning som löser problemen på samma sätt vi hade gjort manuellt. Inte bara nöja oss med att göra något analogt till digitalt.

How will the AI fueled future affect us and how can we through engineering create a human centered technology

(2019-05-17)

Heldag med gänget från bland annat AIIoS (AI innovation of Sweden), där vi blev upplysta med vad USA och mer exakt MIT arbetar med inom AI. Förmiddagen gick åt att diskutera framsteg och motgångar i automatisk körning. Det blev mer intressant än jag inledningsvis trodde, då dels föreläsarna ständigt återkopplade liknelser till hälso- och sjukvården.

Eftermiddagen hade mer hälsa som tema, där dels representant från MIT men även Halland var på plats och berättade om deras samarbete och jobb med AI. Kortfattat kan man sammanfatta att vi bör sluta arbeta för att få ett och samma system, utan acceptera att vi kommer ha mer system än vi kan räkna på våra fingrar, däremot måste vi arbeta för att programmen i sig ska kunna samtala med varandra, eller ge ifrån sig information istället för att bygga in oss mer i "silos". Vidare behöver AI som lösning i hälso- och sjukvården inte kräva cloud computing, utan analyseringen och ML kan ske lokalt, där man sedan delar de inlärda modellerna i ett nätverk.

Avslutningsvis belyses varför AIIoS finns i Göteborg och snart i övriga delen av landet, det är för att vara hubb för informationsflöden, vilket är taget från journaler, men är avidentifierade och inte längre sökbara.

Intensiv dag, tror jag måste smälta allt. Föredragen kommer läggas upp på ai.se .